Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền áp dụng tại Diradivo:

  • Nếu khách hàng đã phải thanh toán cho sản phẩm không được giao hàng, Diradivo sẽ hoàn tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mà ban đầu khách hàng đã thanh toán
  • Nếu khách hàng phải thanh toán nhiều hơn so với giá trị sản phẩm thể hiện trên trang web khi khách hàng đặt hàng, Diradivo sẽ hoàn lại cho khách hàng khoản tiền chênh lệch
  • Tất cả các khoản hoàn lại sẽ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày việc hoàn tiền được xác nhận bởi Diradivo. Thời điểm Quý khách nhận lại tiền cũng sẽ phụ thuộc vào thời gian xử lý khoản tiền hoàn lại của ngân hàng của Quý khách hàng.

Mọi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc liên quan tới chính sách và các điều khoản xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 0384 358 617
E-mail: ad1@nhianh.com.vn